Tomatas gratinadas cun chaschiel d’alp

Tuts sa legran, sch’i dat questa tratga sin l’Alp Vorder Menigen. Nus engraziain a noss bloghists Jessica e Raphael Rinnerthaler per il recept.

Al recept