Liebi Elsbeth, gärn dänke mir a Bsuech zrugg wo mir bi dir gmacht hei! Mir wünsche dir/öich no ganz ä guete Räschte und de när wieder ä guete Start Daheime! Liebi Grüessli us Bütikofe 🙂