Ds Apéro-Büffet u d Züpfe gseh mega verlockend us – da louft eim grad z Wasser im Mu zäme! I ha hüt bi däm S…Wätter o Luscht gha zum bache: Brot u Aprikosechueche. (Bi üs seit me Wäje) Wünsche dir wyterhin e gueti Zyt mit vilne Überraschige! PS: Ha bi Beyeler Schtifle bschtellt u d Schtauhose kürzt.